Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tố cáoverb
to accuse, to denounce, to expose

[tố cáo]
to accuse; to report; to denounce
Tố cáo ai cho cảnh sát / nhà chức trách biết
To denounce somebody to the police/ authorities
Vợ y tố cáo y buôn bán ma tuý
His wife denounced him as a drug traffickerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.