Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tắtverb
to die out, to be out, to be extinct to extinguish, to put out to switch off, to turn off
adj
short

[tắt]
to extinguish; to put out
to switch off; to turn off
Mở / tắt truyền hình
To turn the television on/off
ở vị trí bật / tắt
In the on/off positionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.