Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
túng thếadj
túng thiếu in necessity, needy

[túng thế]
to be in a fix; to be driven into a cornerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.