Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tình trạngnoun
state, situation, condition

[tình trạng]
state; situation; condition
Tình trạng tài chính của một công ty
The financial situation of a companyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.