Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tình tiếtnoun
detail, particular episode

[tình tiết]
xem chi tiết 1
(pháp lý) circumstance
Các tình tiết tăng nặng / gia trọng
Aggravating circumstances
Các tình tiết giảm nhẹ / giảm khinh
Mitigating/extenuating circumstancesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.