Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tì vếtnoun
defect, flaw

[tì vết]
danh từ
defect, flaw
như tì ố
không tì vết
spotless, spotlessly
anh ta cố tẩy bỏ tì vết nhưng không được
he tried to burn the flaw out, but couldn'tGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.