Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tán thànhverb
to agree to, to approve

[tán thành]
to agree; to approveGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.