Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tàinoun
talent, gift
adj
skilful, talented

[tài]
skill; gift; talent
Tài nấu ăn của một cô giáo
Culinary skills of a woman teacher
Hồi trẻ, ông ấy thực sự có tài nói trước đám đông
In his youth, he had a real talent for public speaking
skilful; talented
xem tài xếGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.