Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swoosh
nội động từ
kêu sột soạt

ngoại động từ
gây tiếng sột soạtswoosh
[swu∫]
nội động từ
kêu sột soạt
ngoại động từ
gây tiếng sột soạtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.