Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweet-william
sweet-william
['swi:t'wiliəm]
danh từ
cây cẩm chướng râu (có hoa cụm và thơm)


/'swi:t'wiljəm/

danh từ
cây cẩm chướng râu

Related search result for "sweet-william"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.