Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweet-smelling
tính từ
thơmsweet-smelling
['swi:t'smeliη]
tính từ
thơmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.