Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swamp fever
swamp+fever
['swɔmp'fi:və]
danh từ
bệnh sốt rét


/'swɔmp,fi:və/

danh từ
bệnh sốt rét

Related search result for "swamp fever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.