Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surface-to-surface
surface-to-surface
['sə:fistu'sə:fis]
tính từ
đất đối đất (tên lửa)


/'sə:fistə'sə:fis/

tính từ
đất đối đất (tên lửa)

Related search result for "surface-to-surface"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.