Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surface-printing
surface-printing
['sə:fis'printiη]
danh từ
sự in nổi


/'sə:fis,printiɳ/

danh từ
sự in nổi

Related search result for "surface-printing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.