Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sure-enough
sure-enough
['∫uəi'nʌf]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) chắc chắn; không còn nghi ngờ gì nữa


/'ʃuəi'nʌf/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đúng, thực, chắc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.