Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surcoat
surcoat
['sə:kout]
danh từ
(sử học) áo choàng (ngoài áo giáp)
áo vét đàn bà ((thế kỷ) 15, 16)


/'sə:kout/

danh từ
(sử học) áo choàng (ngoài áo giáp)
áo vét đàn bà ((thế kỷ) 15, 16)

Related search result for "surcoat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.