Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suppurate
suppurate
['sʌpjureit]
nội động từ
(y học) mưng mủ; nhiễm trùng (vết thương..)


/'sʌpjuəriet/

nội động từ
(y học) mưng mủ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suppurate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.