Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supervacaneous
supervacaneous
['su:pəvə'keiniəs]
tính từ
thừa, không cần thiết


/'sju:pəvə'keiniəs/

tính từ
thừa, không cần thiết


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.