Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulphur-bottom
sulphur-bottom
['sʌfə'bɔtəm]
danh từ
(động vật học) cá voi bụng vàng


/'sʌfə,bɔtəm/

danh từ
(động vật học) cá voi bụng vàng

Related search result for "sulphur-bottom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.