Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulkiness
sulkiness
['sʌlkinis]
danh từ
tính hờn dỗi; tính sưng sỉa
cảnh tối tăm ảm đạm


/'sʌlkinis/

danh từ
tính hờn dỗi
cảnh tối tăm ảm đạm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sulkiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.