Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sublessor
sublessor
[,sʌble'sɔ:]
danh từ
người cho thuê lại


/'sʌble'sɔ:/

danh từ
người cho thuê lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.