Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subgelatinous
subgelatinous
[,sʌbdʒi'lætinəs]
tính từ
gần như keo, hơi dính


/,sʌbdʤi'lætinəs/

tính từ
gần như keo, hơi dính


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.