Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subconical
subconical
[sʌb'kɔnikl]
tính từ
gần hình nón


/'sʌb'kɔnikl/

tính từ
gần hình nón


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.