Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subaural
subaural
[,sʌb'ɔ:rəl]
tính từ
(giải phẫu) dưới tai


/'sʌb'ɔ:rəl/

tính từ
(giải phẫu) dưới tai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.