Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subanal
subanal
[sʌb'einəl]
tính từ
(giải phẫu) dưới hậu môn


/'sʌb'einəl/

tính từ
(giải phẫu) dưới hậu môn

Related search result for "subanal"
  • Words pronounced/spelled similarly to "subanal"
    spinal subanal

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.