Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sub-assistant
sub-assistant
[,sʌbə'sistənt]
danh từ
phó trợ lý


/'sʌbə'sistənt/

danh từ
phó trợ lý

Related search result for "sub-assistant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.