Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
suông tình


[suông tình]
(thông tục) Come back empty-handed.
Đi kiếm cá, nhưng suông tình
To go fishing and come back empty-handed.(thông tục) Come back empty-handed
Đi kiếm cá, nhưng suông tình To go fishing and come back empty-handed


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.