Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stupendous
stupendous
[stju:'pendəs]
tính từ
lạ lùng, kỳ diệu
a stupendous mistake
một sai lầm lạ lùng
rất to lớn, rất quan trọng; vô cùng to lớn
stupendous achievement
thành tích kỳ diệu


/stju:'pendəs/

tính từ
lạ lùng, kỳ diệu; vô cùng to lớn
stupendous achievement thành tích kỳ diệu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stupendous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.