Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
studio couch
studio+couch
['stju:diou'kaut∫]
danh từ
ghế giường (ghế dài có thể mở rộng thành giường)


/'stju:dioukautʃ/

danh từ
ghế giường (ghế đi văng có thể mở rộng thành giường)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.