Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strumae
strumae
['stru:mi]
danh từ số nhiều của struma
như struma


/'stru:mə/

danh từ, số nhiều strumae
(y học) tạng lao
(y học) bướu giáp
(thực vật học) chỗ phình

Related search result for "strumae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.