Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strongish
strongish
['strɔηi∫]
tính từ
hơi khoẻ, khá khoẻ


/'strɔɳiʃ/

tính từ
hơi khoẻ, khá khoẻ

Related search result for "strongish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.