Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strong-room
strong-room
['strɔη'rum]
danh từ
phòng bọc sắt (để tiền, bạc... ở ngân hàng..)


/'strɔɳrum/

danh từ
phòng bọc sắt (để tiền, bạc...)

Related search result for "strong-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.