Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strong-box
strong-box
['strɔη'bɔks]
danh từ
tủ sắt, két


/'strɔɳbɔks/

danh từ
tủ sắt, két

Related search result for "strong-box"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.