Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stromata
stromata
['stroumətə]
danh từ số nhiều của stroma
như stroma


/'stroumə/

danh từ, số nhiều stromata
(sinh vật học) chất đệm, chất nền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.