Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strip

strip
[strip]
danh từ
sự cởi quần áo; hành động cởi quần áo (nhất là trong trình diễn múa thoát y)
mảnh (vải..), dải (đất..)
a strip of cloth
một mảnh vải
a strip of garden
một mảnh vườn
(thông tục) quần áo có màu sắc riêng của các thành viên đội bóng đá
England are playing in the blue and white strip
(đội) Anh chơi với quần áo màu xanh và trắng
cột tranh vui (trong báo)
(hàng không) đường băng (như) air strip, landing strip
nội động từ
(+ down, off) cởi quần áo
to strip to the skin
cởi trần truồng
trờn răng (đinh vít, bu lông...)
phóng ra (đạn)
ngoại động từ
cởi; lột (quần áo, cái che phủ, bộ phận..)
to strip a machine
tháo dỡ một cái máy
tước; lột; lấy đi (tài sản, huân chương, chức vụ..) của ai
to strip house
tước đoạt hết đồ đạc trong nhà
to strip someone of his power
tước quyền ai, cách chức ai
làm trờn răng (đinh vít, bu lông...)
to strip screw
làm trờn răng một đinh vít
vắt cạn
to strip a cow
vắt cạn sữa một con bò
(+ down) tháo rời (nhất là một cỗ máy)
strip to the buff
(thông tục) cởi hết quần áo; trần truồngdải, đới
s. of convergence dải hội tụ
characteristic s. dải đặc trưng
Mobius s. (hình học) dải Môbiut
period s. đới chu kỳ

/strip/

danh từ
mảnh, dải
a strip of cloth một mảnh vải
a strip of garden một mảnh vườn
cột truyện tranh, cột tranh vui (trong tờ báo)
(hàng không) đường băng ((cũng) air strip, landing strip)
tước đoạt; tước (quyền...), cách (chức...)
to strip house tước đoạt hết đồ đạc trong nhà
to strip someone of his power tước quyền ai, cách chức ai
làm trờn răng (đinh vít, bu lông...)
to strip screw làm trờn răng một đinh vít
vắt cạn
to strip a cow vắt cạn sữa một con bò

nội động từ
cởi quần áo
to strip to the skin cởi trần truồng
trờn răng (đinh vít, bu lông...)
phóng ra (đạn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "strip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.