Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strike-breaking
strike-breaking
['straik'breikiη]
danh từ
hành động phá hoại của đình công


/'staik,breikiɳ/

danh từ
sự phá hoại của đình công

Related search result for "strike-breaking"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.