Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stria
stria
[stria]
danh từ, số nhiều striae
(sinh vật học) vằn, sọc; đường khía


/stria/

danh từ, số nhiều striae
(sinh vật học) vằn, sọc; đường khía

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stria"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.