Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strewn
strewn
Xem strew


/stru:/

ngoại động từ strewed; strewed, strewn
rải, rắc, vãi
to strew sand over the floor rải cát lên sàn nhà
trải
to strew a table with papers trải giấy lên bàn

Related search result for "strewn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.