Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
straw-board
straw-board
['strɔ:'bɔ:d]
danh từ
giấy bồi làm bằng rơm


/'strɔ:bɔ:d/

danh từ
giấy bồi làm bằng rơm

Related search result for "straw-board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.