Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
straitness
straitness
['streitnis]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) tính chật hẹp
tính khắt khe, tính câu nệ (về đạo đức); tính khắc khổ


/'streitnis/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) tính chật hẹp
tính khắt khe, tính câu nệ (về đạo đức); tính khắc khổ

Related search result for "straitness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.