Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stoutness
stoutness
['stautnis]
danh từ
sự chắc, sự bền
sự dũng cảm; sự kiên cường
sự chắc mập


/'stautnis/

danh từ
sự chắc, sự bền
sự dũng cảm; sự kiên cường
sự chắc mập

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stoutness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.