Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
storm-troops
storm-troops
['stɔ:m'tru:ps]
danh từ số nhiều
quân xung kích
lực lượng xung kích (của Đức quốc xã)


/'stɔ:mtru:ps/

danh từ số nhiều
quân xung kích
lực lượng xung kích (của Đức quốc xã)

Related search result for "storm-troops"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.