Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stopcock
stopcock
['stɔpkɔk]
danh từ
khoá, khoá vòi, van (để điều chỉnh dòng chảy trong ống)


/'stɔpkɔk/

danh từ
khoá vòi (để điều chỉnh lưu lượng nước hơi trong ống)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.