Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stinking
stinking
['stiηkiη]
tính từ
rất tồi tệ, rất khó chịu; khủng khiếp
she'd got a stinking cold
cô ta đã bị cảm lạnh rất nặng
thối tha, hôi hám
không ai chịu được (người...)
phó từ
cực kỳ; rất
stinking drunk
say bí tỉ


/'stiɳkin/

tính từ
thối tha, hôi hám
không ai chịu được (người...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stinking"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.