Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stick in my craw
stick+in+my+craw

[stick in my craw]
saying && slang
irritate me, get to me
That decision really sticks in my craw. How could he sell Gretzky?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.