Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
step-up transformer
step-up+transformer
['step,ʌptræns'fɔ:mə]
danh từ
(điện học) máy tăng thế


/'step'ʌptræns'fɔ:mə/

danh từ
(điện học) máy tăng chế

Related search result for "step-up transformer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.