Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
stenometer


stenometer
Giải thích VN: Một vật dùng để đo khoảng cách sử dụng kính thiên văn.
Giải thích EN: An instrument that measures distance using a stereo telescope.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.