Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stearin
stearin
['stiərin]
danh từ
(hoá học) Stearin


/'stiərin/

danh từ
(hoá học) Stearin

Related search result for "stearin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.