Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
starting-post
starting-post
['stɑ:tiη'poust]
danh từ
(thể dục,thể thao) nơi xuất phát của những người tham dự một cuộc đua


/'stɑ:tliɳpoust/

danh từ
(thể dục,thể thao) cột xuất phát

Related search result for "starting-post"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.