Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
start up
start+up

[start up]
saying && slang
start, begin, organize, begin a business
Before you start up a business you should write a business plan.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.